Vi bliver til FGU

Vi bliver til FGU

Forberedende grunduddannelse er et uddannelsestilbud for unge mellem 15 og 24 år. FGU henvender sig til unge, der ikke er i gang med eller har afsluttet en ungdomsuddannelse og som heller ikke har et arbejde. Det kan også være unge, som ikke har fået en afsluttende eksamen fra grundskolen eller som har lave karakterer, som betyder, at man ikke kan søge ind på en ungdomsuddannelse.

Læs mere om FGU på www.fgu-sonderjylland.dk

 

Se også undervisningsministeriets video.