Værdigrundlag

 


Værdier på Haderslev Produktionsskole:

Respekt, anerkendende adfærd og rummelighed er vores værdier, som efter vores opfattelse bidrager til at skabe en god arbejdsplads for alle; dvs. både elever og ansatte samt giver eksterne samarbejdspartnere en positiv oplevelse af Produktionsskolen.

Det er de værdier, vi arbejder ud fra til dagligt, og det er vores overbevisning, at vi ved at være rummelige, anerkendende og vise respekt kommer til at fremstå som gode engagerede rollemodeller.

 

Respekt:

Ved ordet at have respekt forstår vi:
at værdsætte folk.
At have respekt på skolen ses ved:
at have tillid til hinanden, tolerance og fællesskab.
At have respekt på skolen er vigtig, fordi:
det er forudsætningen for at se styrken i hinandens forskelligheder.

 

Anerkendende:

Ved anerkendende forstår vi:
at vi med ligeværdighed og oprigtighed accepterer alle på deres egne præmisser.
At være anerkendende på skolen ses ved:
at vi aktivt anerkender/roser elever, samarbejds-
partnere og hinanden, når muligheden byder sig.
Anerkendende på skolen er vigtig, fordi:
fokus på det, der virker, skaber motivation og højt selvværd.

 

Rummelighed:

Ved rummelighed forstår vi:
at der er accept af forskelligheder samt tolerance og åbenhed indenfor skolens dynamiske rammer.
Rummelighed på skolen ses ved, at:
vi er åbne for dialog, menneskelig forskellighed både i medarbejdergruppen, målgruppen og blandt eksterne samarbejdspartnere.
Rummelighed på skolen er vigtig, fordi:
den skaber trygge rammer for individuel udvikling.