Ungdomsuddannelse

Hvordan produktionsskolerne kan medvirke til at flere unge får en ungdomsuddannelse, samt forslag til ændret lovgivning, der understøtter dette.

 

Forslag til konkrete ændringer i lovgivningen med henblik på at anerkende produktionsskolerne som en anden vej til ungdomsuddannelse:

  • Positiv beskrivelse i loven af produktionsskolerne som en start på eller del af en ungdomsuddannelse.
  • Positiv beskrivelse i loven af målgruppen som unge, der er i gang med en ungdomsuddannelse.

Forslag til initiativer, der styrker produktionsskolernes målrettethed mod erhvervsuddannelser:

  • Styrkelse af produktionsskoleværkstedernes faciliteter og udstyr, også økonomisk.

Forslag til konkrete ændringer i lovgivningen med henblik på at styrke de elementer,
der kan understøtte unge med behov for en længerevarende og fleksibel indsats:

  • Afskaffelse af de nuværende begrænsninger for, hvor længe man kan være ordinær produktionsskoleelev.
  • Mulighed for længerevarende virksomhedspraktik som led i produktionsskoleforløb.
  • Mulighed for længerevarende gensidige kombinationsforløb mellem produktionsskolerne
    og erhvervsskolerne (herunder gennemførelse af dele af grundforløb på produktionsskolerne).
  • Etablering af mulighed for at alle produktionsskoler kan iværksætte og gennemføre EGU.

Forslag til ensartet finansiering:
Den kommunale bidragspligt for unge på produktionsskolerne afskaffes.