Undervisningsmiljø 2011

 

Undervisningsmiljø 2011.12.14

Ud af 949 svar på spørgsmål indenfor det æstetiske, det fysiske samt det psykiske miljø, er der 92 gange svaret, at det godt kunne være bedre og 47 gange, at det bør gøres noget ved emnet med det samme. Resten af besvarelserne er under titlerne:

 • Jeg syntes ikke det kunne være bedre
 • Jeg er godt tilfreds det meste af tiden
 • Det er ok

Skolens opmærksomhedspunkter tager altså udgangspunkt i de 139 besvarelser, der signalerer, at der er områder, der bør gøres noget ved.

54 af de 139 besvarelser handler om det æstetiske miljø, og der er efterfølgende blevet dekoreret i fællesområderne med blomster, lys og billeder.

Ligeledes er der også 54 af de 139 besvarelser, der handler om det fysiske miljø. De 54 besvarelser fordeler sig nogenlunde jævnt over følgende punkter:

 1. Temperatur
 2. Støj
 3. Udstyr
 4. Plads
 5. Parkeringsforhold
 6. Omklædningsforhold
 7. Sikkerheden
 8. Rygepolitikken
 9. Misbrugspolitikken

1.
Temperaturen er forbedret ved at installere en Air-con i kantinen samt komme sol-film på vinduerne til at afhjælpe den varme-gene, der er om sommeren.

2.
På de værksteder, hvor der er støj, får eleverne udleveret høreværn.

3.
I forhold til udstyr er vi dels begrænset af økonomi og af den lovgivning, der vurderer, at vi er en arbejdsplads og ikke en uddannelsesinstitution, hvilket betyder at under 18 årige gerne må bruge f.eks. vinkelsliber på teknisk skole, men ikke på en produktionsskole. Det er frustrerende, også for eleverne.

4.
Der er i mellemtiden blevet bedre plads, idet vi har været nødsaget til at indskrænke aktivitetsniveauet og lukke 3 værksteder.

5.
Aftalen med et P-vagt-firma er opsagt, og man kan holde frit på parkeringspladsen foran og bag skolen.

6.
Badefaciliteter og omklædningsrum på 1. sal har været benyttet som depot, men bliver renoveret og står klar til deres egentlige formål pr. 1. januar 2012.

7.
Der er blevet fulgt op med sikkerhedsrunder umiddelbart efter de månedlige elevrådsmøder. Denne struktur sikrer en kontinuerlig opfølgning på sikkerhedsmæssige sager, idet evt. fejl og mangler bliver taget op på det efterfølgende SISU møde, der ligger dagen efter sikkerhedsrunden.

8.
De elever, der mener, der bør gøres noget ved dette område, er interesseret i at kunne ryge flere steder og på flere tidspunkter. Det er ikke imødekommet. Derimod har vi indført rygestopkurser og pr. 1. januar 2012 er Haderslev Produktionsskole en røgfri arbejdsplads, men ikke en røgfri skole.

9.
Der er etableret samarbejde med Haderslev Rådgivningscenter og kommunens misbrugskonsulenter.

Ud af de 139 besvarelser, er de 31 i forhold til det psykiske miljø. Ud af de 31 er de 11 i forhold til mobning. Det er et emne, der altid er på dagsordenen, og som har alle medarbejders opmærksomhed. Under indskrivningssamtalen bliver der orienteret om, at det er bortvisningsgrund, og der bliver fulgt op på alle de sager, vi hører om.

Dorte Lundorff – Forstander