Undervisning

Undervisning

Haderslev Produktionsskoles almene undervisning =  LIGA´en. (Læring, Identitet, Grundlag og Afklaring)

Faglig påklædning til din fremtid!

LIGA´en er:
Screening i dansk og matematik (obligatorisk).

 • Vores screening i dansk og matematik er IT-baseret, og den udføres den første dag du er på skolen. Formålet er, at du får overblik over dine boglige forudsætninger og viden om, hvordan du kan arbejde for at gennemføre en ungdomsuddannelse med succes. Vi tilbyder at hjælpe dig videre, hvis du vil forbedre dine boglige evner.

G2 optagelsesprøve – LIGA´en klæder dig på!

 • Vi træner og forbereder til G2 optagelsesprøverne i dansk og matematik.
 • Den nye erhvervsskolereform stiller karakterkrav med min. 02 i dansk og matematik. De unge der ikke kan opfylde kravet, har bl.a. mulighed for at gå til optagelsesprøve på en erhvervsskole. Hvis prøven bestås, kan man sikre sig et optag på et grundforløb og en erhvervsuddannelse.
 • LIGA´en træner i selve prøven (i eksemplariske sæt), analyserer elevens specifikke vanskeligheder og tilrettelægger undervisningsforløb herefter. Derudover følger vi eleven, når prøven afvikles ude på erhvervsskolerne.

LIGA´en er undervisning i:

 • Dansk
 • Matematik
 • Engelsk

LIGA´ens boglige undervisning er:

 • Undervisning der er tilrettelagt i kurser, som bliver tilpasset dit niveau, så det emne du arbejder med bliver overskueligt, lærerigt og kan gennemføres med succes
 • Undervisning der primært er færdighedsindlæring dvs. at du eksempelvis kan få styr på brøkerne, procentregningen, geometrien, tegnsætningen, ordklasserne osv
 • Undervisning der også er sjov og med samarbejdsøvelser, der træner os i at arbejde sammen
 • Intensiv læring

LIGA ´en er IT-kompenserende hjælpemidler:

 • Som er hjælp til elever i læse- skrive vanskeligheder
 • Glem store tunge IT-rygsække og lær i stedet at bruge din tablet/smartphone – IOS og Android apps

LIGA´en træner din arbejdshukommelse:

 • Vi ser på dine screeninger og vurderer om du er egnet til at kunne tilbydes et Cogmed forløb
 • Cogmed er et hjernetræningsprogram der kan øge din arbejdshukommelse
 • Du træner 25 gange af ca. 40 min. varighed i 5 uger, og kan dermed øge din arbejdshukommelseskapacitet med op til 20 %. Træningen er kun nødvendig én gang i dit liv
 • Træningen gør det lettere for dig at holde koncentrationen, den styrker din opmærksomhed og forbedrer din hjernes evne til at kunne lære.

LIGA´en er også forberedelse til erhvervsuddannelserne:

 • Vi har udviklet et undervisningsforløb der træner os i værkstedssprog og faglig læsning og skrivning. På den måde er vi på forkant og dygtige når vi evt. påbegynder en erhvervsuddannelse