Udslusningsstrategi

Alle elever udskrives til uddannelse eller varigt arbejde. Udskrivningen sker på baggrund af elevens forløbsplan og uddannelsesplan.

Eleven er gjort medansvarlig for afslutningen og er dermed afklaret og indforstået. For at give den enkelte elev en følelse af at have afsluttet og færdiggjort et forløb, evaluerer eleven sit ophold ud fra et evalueringsskema, der er udarbejdet af skolens vejleder.

Skemaet tager udgangspunkt i forløbsplanen. Værkstedslæreren forestår den afsluttende samtale og evaluering. Alle elever, der har været på skolen i mere end otte uger, får udleveret et uddannelses-bevis, der indeholder en personlig udtalelse fra værkstedslæreren, et overblik over hvad den unge har deltaget i af praktisk arbejde og evt. erhvervet sig af nye kompetencer.

Der er også en oversigt over, hvilke undervisning, kombinationsforløb og praktikker den unge har gennemført.

Udskrivning til andet end uddannelse eller job kan kun foretages af forstanderen eller den pædagogiske leder.