Sygdom og fravær

Sygdom og fravær

Hvis du er syg eller fraværende af andre årsager, skal du ringe til skolen og tale med din værkstedslærer.

Det er ikke nok at indtale en besked eller sende en SMS. Din lærer vil tale med dig, så der ikke opstår misforståelser. Du skal ringe mellem kl. 8.15 og 8.30. Hvis du ikke kan komme i kontakt med din værkstedslærer, skal du ringe til skolen på telefon 7452 1845. Endelig kan du sende en SMS til din værkstedslærer og bede ham eller hende ringe dig op.

Lærerne sidder til morgenmøde fra kl. 07.45 – 08.15 og kan derfor ikke tage telefonen i dette tidsrum.

Hvis du kommer for sent eller forsømmer, trækkes du i skoleydelse.

Det er kun tilladt at forlade skolen i arbejdstiden efter aftale med din værkstedslærer.

Du skal være opmærksom på, at pauserne også er arbejdstid. Hvis du er syg i flere dage, skal du ringe hver dag, med mindre du helt klart får en anden besked af din værkstedslærer.

Efter længere tids fravær vil du ikke modtage skoleydelse under sygdom mere.

Du kan få fri til de ting, hvor du ikke selv har indflydelse på tidspunktet. Hvis du er under 18 år, så hører du under den kommunale børnetandpleje, hvor det kan være svært at få en tid uden for skoletiden. Det gælder også, hvis du skal til speciallæge, session, køre- og teoriprøve.

Når du skal til noget i skoletiden, vil du få en skrivelse med fra skolen, der skal stemples dér, hvor du har en aftale. Hvis du ikke har noget stempel, kan du ikke modtage skoleydelse (løn) i den tid, du har været væk.