Skolens historie

Selvejende institution 1. juni 1996

Haderslev Daghøjskole foreslog i 1992 Haderslev Kommune at etablere en produktionsskole. På daværende tidspunkt skønnede kommunen, at der ikke var behov for en sådan skole.

Midt i 1995 tilbyder Haderslev Daghøjskole at etablere og drive en produktionshøjskole med udgangspunkt i, at folketinget den 14. Juni 1995 vedtog en lov om daghøjskoler og produktionsskoler. Loven trådte i kraft 1. Januar 1996.

Det sociale udvalg godkendte på et møde den 24. oktober 1995, at der skulle etableres en produktionsskole i samarbejde med Daghøjskolen, og at skolen skulle placeres i kommunale bygninger på Lindedal  17 C.

Produktionshøjskolen etableredes og godkendtes 1. maj 1996 som en selvejende institution med egen bestyrelse og påbegyndte sin virksomhed 1. juni 1996.

Udgangspunktet for godkendelsen var, at der i Haderslev Kommune var og er en stor gruppe “unge”, der af den ene eller anden årsag ikke kommer i gang med en ungdomsuddannelse eller “dropper ud” og heller ikke kommer i ordinær beskæftigelse.