Praktik og kombi

Praktik og kombi

Praktik

Det er muligt at komme i praktik 4 uger pr. halvår, du er indskrevet på skolen.
Du skal min. være elev 4 uger inden du kan komme i praktik.

Kombinationsforløb

I samarbejde med erhvervsskolerne kan du fra 2-5 uger deltage i et kombinationsforløb.
Det betyder at du kan afprøve dele af et grundforløb for at blive afklaret.