Natur

Natur

Naturværkstedet er et bredt fagligt værksted, forgrenet på mange uddannelser – bl.a. gartner, landbrug, skovbrug og dyrepasser. Disse uddannelser forgrener sig yderligere – eksempelvis gartner hvor man kan blive anlægsgartner, væksthusgartner eller produktionsgartner. Naturværkstedet har til formål at give dig en meningsfuld hverdag med positive oplevelser og udvikling som giver dig mulighed for at arbejde med gartneri, plantekendskab, skovbrug samt landbrug.

Faste produktioner:

  • Vedligehold / renhold af skolens grønne områder
  • Vedligehold / renhold af Ørby’s grønne områder
  • Fældning af træer både internt / eksternt
  • Beskæring for begyndere
  • Græsklipning
  • Buskrydning
  • Klipning af hæk både internt / eksternt
  • Rydning af eksisterende arealer både internt / eksternt
  • Nyanlæg både internt / eksternt
  • Vi vil arbejde med belægning på teoretisk samt praktisk plan, med udgangspunkt i normer for danske anlægsgartnere, reetableringer, nyanlæg og vedligeholdelse af eksisterende belægninger, vand gennemtrængende belægninger samt bundopbygninger/beregninger.

 

Naturværkstedet henvender sig til følgende uddannelser

Gartner arrangerer og passer grønne områder. På skolen lærer du at sætte træer, blomster og græs sammen til en flot park eller have. Læs mere

Landbrugsuddannelsen arbejder med husdyr og jordbrug. På skolen lærer du at passe de forskellige husdyr og at dyrke jorden ved hjælp af de mange landbrugsmaskiner. Læs mere

Skov- og naturtekniker arbejder med praktiske opgaver i skoven. På skolen lærer du om årets gang for planter og dyr i skoven og i landskabet. Læs mere

Dyrepasser en dyrepasser fodrer, passer og plejer dyr. På skolen lærer du om heste, forsøgsdyr og dyr i zoologiske haver. Læs mere