Målgruppe

Unge under 25 år, som ikke har gennemført en ungdomsuddannelse og som ikke umiddelbart har forudsætninger for at påbegynde en sådan uddannelse, eller har afbrudt en ungdomsuddannelse.

Ifølge lektor ph.d. Ulla Højmark Jensen er samfundstendensen, at der er tre vurderingsoptikker af unge, der ikke gennemfører en ungdomsuddannelse:

  1. De, som ikke kan, som må gøre det så godt som muligt (speciel pædagogik)
  2. De, som ikke kan, men som vurderes at kunne lære at kunne (arbejdspædagogik)
  3. De, som vurderes at kunne, men ikke vil. De skal lære at ville (mentalitetspædagogik)

Produktionsskolen skal bestræbe sig på at give denne målgruppe et meningsfyldt skoleophold, der hjælper unge til at gennemføre en kompetencegivende uddannelse eller fastholde dem i varigt arbejde.