Kombineret Ungdomsuddannelse

Kombineret Ungdomsuddannelse

Kombineret Ungdomsuddannelse til erhvervsassistent

 • 2 årig uddannelse
 • Små hold og god tid og hjælp til at nå målene for uddannelsen
 • SU, hvis du er fyldt 18 år.

Kombineret ungdomsuddannelse styrker dig fagligt og personligt og giver dig kendskab til, hvad der skal til for at fungere godt på en arbejdsplads eller gå på en ungdomsuddannelse.

UDDANNELSENS OPBYGNING
Under hele uddannelsen vil der, ud over de boglige fag, være undervisning for hele holdet, undervisning i grupper og undervisning specielt tilrettet efter dit erhvervstema.

JOB
Gennemfører du uddannelsen, får du bevis for, at du er erhvervsassistent inden for det erhvervstema, du har valgt. Beviset giver dig mulighed for at søge job inden for det erhverv, du er uddannet i.

UDDANNELSE
Uddannelsen giver dig også gode forudsætninger for at fortsætte på en anden ungdomsuddannelse. Du vil f.eks. typisk kunne fortsætte på en erhvervsuddannelse på grundforløb.

Mad og Service

MAD OG SERVICE med fokus på sundhed

På erhvervstemaet Mad og Service vil der være praktiske opgaver og aktiviteter på skolens køkken værksted. Små projektopgaver og relevante virksomhedsbesøg vil også forekomme. Sideløbende vil eleven i perioder være tilknyttet erhvervslivet gennem erhvervstræning for at mærke pulsen på arbejdsmarkedet.

Erhvervslære, samarbejdslære og arbejdspladslære er tre gennemgående KUU fag, som både i spil på klassen, på værkstedet og i erhvervstræningen.

 • Formidling
 • Mødet mellem mennesker – kommunikation
 • Service
 • Måltidet og ernæringsforståelse
 • Sundhed i bred forstand – fysisk / psykisk
 • Hygiejne og egenkontrol
 • Forberedelse og tilberedning af mad
 • Servering
 • Varedeklarationer

Byg og Bolig

BYG OG BOLIG med fokus på miljø

På erhvervstemaet Byg og Bolig kommer du til at arbejde med praktiske opgaver som dækker bredt i forhold til vedligehold af bolig ude og inde. Miljøbevidsthed vil løbende knytte sig til disse opgaver og projekter. Fagfagligt vil der være undervisning der omhandler temaer indenfor Byg, Bolig og Miljø. Relevante virksomhedsbesøg vil også forekomme.

Billede2

 • Eftersyn og vedligeholdelse
 • Mindre håndværksopgaver indefor fag som maler, tømrer og VVS
 • Pasning af grønne arealer og mindre anlægsopgaver som bed, fliser og græs
 • Miljørigtig håndtering af affald og kemikalier
 • Brug af gartnerimaskiner som havetraktor og buskrydder
 • Affaldshåndtering
 • Kundeservice og miljøbevidsthed

Læs mere på Den Kombinerede Ungdomsuddannelse – KUU Sønderjylland