Kompetenceudvikling af medarbejderne

Kompetenceudvikling af medarbejderne

UC Syd har undervist Haderslev Produktionsskoles medarbejdere i “Ungdomsliv og læring” gennem et aktionslæringsforløb. Det har været den helt rigtig metode i forhold til kompetenceudvikling af produktionsskolemedarbejderne.

Samtidig har skolen fået et solidt kompetenceløft til hele medarbejdergruppen hvoraf flere gik til afsluttende eksamen med meget flotte karaktere til følge.

Vi håber at kunne fortsætte kompetenceudviklingen af skolens medarbejdere i aktionslæringsforløb indenfor ungdomspædagogik, psykologi og didaktik.

 

Ansatte_gruppe_eksamen