Ejendomsservice

Ejendomsservice

Ejendomsservice-værkstedet arbejder med mange forskellige typer opgaver, som eksempelvis maler, renovation og serviceopgaver. Du får mulighed for at være med til at planlægge forskellige former for produktion, hvor vi arbejder med diverse redskaber og maskiner.

Ejendomsservice-værkstedet har til formål at give dig en hverdag med positive oplevelser og udvikling. 

Faste opgaver:

  • Toiletrunde (fylde papir op og tømme affaldsposer)
  • Affaldsrunde (tømme affaldsspande og fjerne skodder)
  • Sortering på vores miljøstation
  • Holde græsarealer fri for affald
  • Pudse og vaske vinduer
  • Klipning af græsarealet
  • Rivning af gårdspladsen
  • Malerarbejde ude som inde
  • AD-Hoc opgaver

Ejendomsservice værksted henvender sig til følgende uddannelser

Ejendomsservicetekniker passe og vedligehold af bygninger, varmeanlæg, grønne arealer og udendørsarealer, miljø, klima og administration. Læs mere

Bygningsmaler en bygningsmaler behandler og maler murværk, træværk og metalflader. Læs mere