80% videre i uddannelse og arbejde

80% videre i uddannelse og arbejde

Resultaterne for 2014

Skolens rekord fra 2013 hvor 77% af skolens elever kom videre i uddannelse og beskæftigelse er forbedret til 80% i 2014.
Vi er meget stolte af resultatet og det har kun givet os lyst til at gøre alt hvad vi kan for at sætte en ny rekord i 2015.
Vi har derfor intensiveret vejledningsindsatsen og tilbyder prøveforberedende undervisning i dansk, matematik og engelsk.

Følg med i den positive udvikling her på hjemmesiden.