77% videre i uddannelse og arbejde

77% videre i uddannelse og arbejde

Resultaterne for 2013

Skolens rekord fra 2012 hvor 75% af skolens elever kom videre i uddannelse og beskæftigelse er forbedret til 77% i 2013.
Vi er meget stolte af resultatet og det har kun givet os lyst til at gøre alt hvad vi kan for at sætte en ny rekord i 2014.
Vi har derfor intensiveret vejledningsindsatsen og tilbyder nu fra januar 2014, prøveforberedende undervisning i dansk, matematik og engelsk.
I skolens nyhedsbreve kan man se status på udskrivningstallene.

Følg med i den positive udvikling her på hjemmesiden.