75% videre i uddannelse og arbejde

75% videre i uddannelse og arbejde

Resultaterne for 2012

I 2012 havde vi 156 elever igennem et produktionsskoleforløb.
118 af de elever kom videre i et positivt forløb, de fleste kom videre i uddannelse.
I år arbejder vi på at endnu flere kommer direkte videre i uddannelse efter deres
produktionsskoleforløb og det skal nok lykkes.

Vi har netop indgået en aftale med Haderslev Jobcenter der sikrer, at der afholdes
et afklarende møde mellem Jobcentret, Produktionsskolen og den unge der vælger
Produktionsskolen fra og at der derved findes et alternativt til ledighed.

Følg med i den udvikling her på hjemmesiden.