Vi er nu FGU Sønderjylland

Vi er nu FGU Sønderjylland

Produktionsskolerne i Danmark er lukket pr. 1/8-2019, og er nu sammen med VUCs 9. og 10. klasses undervisning m.fl., blevet en integreret del af FGU – Forberendende Grunduddannelse. 

 

Forberedende grunduddannelse er et uddannelsestilbud for unge mellem 15 og 24 år. FGU henvender sig til unge, der ikke er i gang med eller har afsluttet en ungdomsuddannelse og som heller ikke har et arbejde. Det kan også være unge, som ikke har fået en afsluttende eksamen fra grundskolen eller som har lave karakterer, som betyder, at man ikke kan søge ind på en ungdomsuddannelse.

Læs mere om FGU på www.fgu-sonderjylland.dk

 

Se også undervisningsministeriets video.