Målgruppe

Unge under 25 år, som ikke har gennemført en ungdomsuddannelse og som ikke umiddelbart har forudsætninger for at…

Udslusningsstrategi

Alle elever udskrives til uddannelse eller varigt arbejde. Udskrivningen sker på baggrund af elevens forløbsplan og…

Lovgrundlag

Herunder lov om produktionsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 781 af 15. juni 2015,
med de ændringer, der følger af lov nr. …

– en anden vej til uddannelse Læs mere