Lovgrundlag

Produktionsskolernes lovgrundlag er senest revideret ved lov nr. 449 af 14. juni 1995 om daghøjskoler og produktionsskoler m.v.

Af undervisningsministerens indledende bemærkninger til loven fra 1995 fremgår det bl.a.:

Formålet med lovrevisionen var at følge op på handlingsplanen for uddannelse af alle unge (Uddannelse Til Alle, november 1993) ved at tilvejebringe et mere hensigtsmæssigt lovgrundlag for produktionsskolernes placering i det samlede ungdoms- og voksenuddannelsesbillede og dermed sikre skoleformen en større rolle i udbygningen af ungdomsuddannelserne.

Regelgrundlaget med tilhørende bekendtgørelser kan findes på undervisningsministeriets hjemmeside.