SOSU PAU

SOSU PAU

Vil du arbejde med pædagogik og mennesker?

På SOSU PAU værkstedet interesserer vi os for andre mennesker – det centrale er at være sammen med og hjælpe andre. Så tænker du på at videreuddanne dig indenfor pau, sosu eller aktivitetsmedarbejder, så er dette værksted lige noget for dig.

Vi beskæftiger os med de sociale og de menneskelige værdier, såsom kommunikation, anerkendelse, respekt og tolerance, vi hjælper jer til at få en indsigt i det at arbejde med mennesker.

Børn/unge
Vi får og tager på besøg i daginstitutioner og laver forskellige aktiviteter med børnene. Du kommer til at arbejde med at få indsigt i den pædagogiske hverdag, prøve at tilrettelægge et forløb.

Ældre
Vi tager på besøg på ældrecenter og spiller banko, hygger, snakker, gå ture osv. Vi evaluerer det vi oplever i praksis. Vi får viden om de ældres livsvilkår.

Hygiejne og sundhed
Hygiejne og rengøring er også en del af værkstedet, da vi er i køkkenet minimum 2 gange om måneden samt har ansvaret for at rengøre skolens fællesarealer. Vi får indsigt i håndtering af fødevarer og hygiejne.

 

Du vil på værkstedet lære teori og opnå færdigheder, du kan bruge som forberedelse til uddannelse og arbejde inden for områderne pædagogik, social og sundheds arbejde.

SOSU PAU værkstedet er et hyggeligt værksted, hvor der bliver talt meget og hvor det sociale samvær prioriteres højt.

Så har du lyst til at:

  • Samarbejde
  • Yde omsorg for andre og dig selv
  • Engagere dig
  • Være nysgerrig
  • Være fantasifuld og kreativ

så er SOSU PAU værkstedet det rigtige valg for dig.

SOSU PAU værksted henvender sig til følgende uddannelser

Den pædagogiske assistentuddannelse arbejder med børn, unge eller voksne. På skolen lærer du bl.a. at lave udviklende aktiviteter med de forskellige målgrupper. Læs mere

Social- og sundhedsassistent (sosu-uddannelsen) lærer at hjælpe og pleje ældre, syge og handicappede mennesker, som ikke kan klare sig selv. Læs mere