Målgruppe

Unge under 25 år, som ikke har gennemført en ungdomsuddannelse og som ikke umiddelbart har forudsætninger for at

Udslusningsstrategi

Alle elever udskrives til uddannelse eller varigt arbejde. Udskrivningen sker på baggrund af elevens forløbsplan og

Lovgrundlag

Herunder lov om produktionsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 781 af 15. juni 2015,
med de ændringer, der følger af lov nr. 1749 af 27. december 2016.
Bekendtgørelse af lov om produktionsskoler

 

Regelgrundlaget med tilhørende bekendtgørelser kan findes på
undervisningsministeriets hjemmeside.
Undervisningsministeriet – Produktionsskoler

– en anden vej til uddannelse Læs mere