Målgruppe

Unge under 25 år, som ikke har gennemført en ungdomsuddannelse og som ikke umiddelbart har forudsætninger for at

Udslusningsstrategi

Alle elever udskrives til uddannelse eller varigt arbejde. Udskrivningen sker på baggrund af elevens forløbsplan og

Lovgrundlag

Produktionsskolernes lovgrundlag er senest revideret ved lov nr. 449 af 14. juni 1995 om daghøjskoler og produktionsskoler m.v.

– en anden vej til uddannelse Læs mere